FGY_9222.JPG

Bemutatkozik az óvoda!

„ Ha a gyerek együtt él a dicsérettel, megtanulja mások megbecsülését.
Ha a gyerek együtt él az elfogadással, megtanul szeretetre lelni a világban.
Ha a gyerek együtt él a biztonsággal, megtanul hinni magában és a környezetében.
Ha a gyerek együtt él a barátságossággal, megtanulja, hogy a világ olyan hely, ahol jó élni”

(Dorothy K. Holtz)

 

A Budapesti Zsidó Hitközség óvodája Zugló zöldövezetében található. 

A több, mint 25 éves intézményünket 1992 tavaszán szülők – nevelők – gyerekek közössége hozta létre, melyben együtt gyakorolhatják, tanulhatják a zsidó kultúra értékeit, hagyományait, szokásait, egyben teljes mértékben betöltve az óvoda szokásos funkcióját is. A folyamatos napirenden belül a játék segítségével „tanítjuk” azokat a tudástartalmakat és zsidó hagyományokat, amelyek alapjául szolgálnak a zsidó életmódnak. 

Kialakítottuk azt a gyakorlatot, amely hangsúlyt fektet a családoknak a mindennapi munkába való bevonására.

Vegyes csoportokban dolgozunk, mert hiszünk abban, hogy a különböző korosztályok együttes életéből fakadó lehetőségek és élmények jó hatással vannak a személyiség fejlődésére. 

A családias légkör megteremtésével elértük, hogy óvodánk „nyitott szelleme” a családok felé is kisugárzik.

A gyerekek a mindennapok során sokféle tevékenység keretében ismerkedhetnek környezettükkel.  

Testileg erősödnek, ügyesednek, fejlődnek matematikai képességeik, logikai gondolkodásuk. A játék – munka – tanulás hármas eszközrendszerén keresztül az együttes élmények segítségével alakul beszédkészségük, együttműködő képességük. 

Olyan iskolaérett gyerekeket akarunk nevelni, akik jól ismerik a magyar kultúrát, melyben élnek, ugyanakkor természetessé válik zsidóságuk, és az ebből fakadó sajátosságok szokássá válnak.

Elsősorban fontosnak tartjuk a zsidó identitás erősítését, de egyúttal a magyar társadalomban való élés tényét is. A zsidó hagyományok és életmód szorosan összefügg a vallási és tradicionális szokásokkal. A gyerekek megismerkednek a biblia egyes elemeivel. 

Az különféle ünnepek alkalmával megtanulják azokat a dalokat, táncokat, amelyeket a zsidók hagyományosan énekelni szoktak. 

Hallgatunk meséket, történeteket, megtanulják első imáikat, és egy-egy héber nyelvi kifejezést is.

Ebből következően kell megtalálni és hangsúlyossá tenni a másság elismerését. A türelemre, empátiára nevelés a napi szintű szituációk megoldását segíti elő. 

Az öntudat és a tolerancia együtt érvényesülésével alakulhat ki a gyerekekben a szabadságtudat, ugyanakkor az alkalmazkodás igénye és képessége is.

Nevelőtestületünkre általában jellemző a nyitottság. Az óvodapedagógus kommunikációja meghatározza azokat a cselekvéstartalmakat, melyek biztonságot jelentenek a gyerekek számára. 

Nevelésünk középpontjában a gyermeki személyiség áll, mely egyedi és különleges. A családi nevelésre építve, a szülőkkel való kölcsönös együttműködés segítségével tudjuk eredményesen végezni a munkánkat.